Kapitalförvaltning

Uppsägning av depåkontoavtal samt avtal om investeringssparkonto

Med anledning av Carnegies förvärv av Erik Penser Banks värdepappersaffär kan banken inte längre erbjuda depå- eller investeringssparkonto med tillhörande tjänster. Därav har banken sagt upp avtalet om depåkonto och Investeringssparkonton, ISK. Uppsägningen omfattar även till kontot kopplade krediter, som måste återbetalas senast 2024-02-18. Uppsägningen har lämnats via internetbanken Penser Net.

Som en följd av affären med Carnegie, vilken annonserades den 24 oktober och som innebär att Carnegie förvärvar EPB:s värdepappersrörelse, kommer EPB:s kunder inför överföringen av depåer och konton att behöva fylla i ett digitalt formulär, som innehåller en fullmakt samt intyg om skattskyldighet.

Länk för flytt av depå till Carnegie

Länk för flytt av depå till annat institut

Fondförvaltning

Erik Penser Bank AB  upphör med förvaltning av fonderna Penser Dynamic Allocation, Penser Sustainable Impact och Penser Yield per den 31 mars 2024 som ett led i Bankens avveckling av värdepappersrörelsen.

Läs mer om detta på fondbolagets hemsida.

Diskretionär förvaltning

Med anledning av avvecklingen av värdepappersrörelsen, kommer banken att upphöra med den diskretionära förvaltningen per den 19 januari 2024, enligt information om uppsägning per den 18 december 2023.

Penser Sustainable Impact

Penser Sustainable Impact är en av de mest hållbara globala aktiefonderna i Sverige och den utmärker sig även genom att den har en direkt koppling till sociala investeringar. I Penser Sustainable Impact kombinerar vi avancerad hållbarhetsanalys med en kvantitativ investeringsmetodik. Hållbarhetsanalysen som används för att sålla fram möjliga investeringar är omfattande och djuplodande och grundar sig på EU:s rådande hållbarhetslagstiftning, en så kallad negativ screening. Vi gör även en så kallad positiv screening av det kvarvarande urvalet för att sålla fram de företag som är bäst i klassen på hållbarhet inom sina respektive branscher. En del av den överavkastning som vår beprövade investeringsmetod skapar kommer inledningsvis att finansiera SOS Barnbyars nystartade program för unga på väg att lämna samhällsvård i Stockholm. Målet med projektet är att en utsatt grupp unga ska få stöd i att skapa sig en hållbar framtid.

Basfakta för investerare A

Basfakta för investerare B

Basfakta för investerare C

Basfakta för investerare D

Informationsbroschyr

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Penser Dynamic Allocation

Penser Dynamisk Allokering är en fond som speglar Erik Penser Banks bedömning av hur en effektiv portfölj med medelhög risk bör vara komponerad för att ge optimal avkastning.

Portföljen är uppbyggd av kostnadseffektiva instrument, vilket bidrar starkt till att skapa en god avkastningspotential. Genom en effektiv riskspridning över tillgångsslag erhåller investeraren en bred portfölj med en enda investering. Målet med förvaltningen är att generera en avkastning om 5-7 procent per år över tid.

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned här. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Penser Yield

Penser Yield är en fond som är framtagen för att skapa god riskjusterad avkastning genom att ta det bästa från en utdelningsportfölj av aktier, en high yield-portfölj av företagsobligationer och en hedgefondstrategi. Målsättningen är att ge en stabil avkastning genom en ström av utdelningar och kuponger över året och att korrelationen med aktiemarknaden skall vara låg.

Basfakta för investerare A

Basfakta för investerare B

Informationsbroschyr

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner