Kontaktinfo

Adress
Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
Email
Organisationsnummer 556097-8701

Sparkonto

Tel
08-463 81 10
Telefontider 9-11 och 14-16 vardagar

Har du frågor eller synpunkter om vår sparkontolösning Penser Spar tar vi tacksamt emot dessa på följande mejladress: penserspar@penser.se

Vi har även samlat svaren på de vanligaste frågorna samt tekniska frågorna, klicka här 

Synpunkter och klagomål

Erik Penser Bank strävar efter att utveckla bankens tjänster. En viktig del i detta är hanteringen av eventuella klagomål och missnöjesyttringar gällande våra tjänster.

Klagomål framförs enklast och snabbast genom att du vänder dig till din rådgivare eller till den avdelning inom banken där missnöjet uppstått. Ofta behöver banken göra en utredning med framtagande av material eller eventuella bandade telefonsamtal för att kunna bedöma vad som hänt.

Om du inte är nöjd med det svar som lämnats på ditt missnöje kan du begära att bankens Klagomålsansvarige prövar ärendet på nytt. I så fall skall du maila eller skriva till:

klagomal@penser.se

Erik Penser Bank
Klagomålsansvarig
Box 7405
103 91 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt i förekommande fall frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Om du efter den förnyade prövningen inte accepterar bankens beslut kan du för rådgivning vända dig till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

Om du är konsument kan du kostnadsfritt få saken opartiskt prövad genom att vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

På EU-kommissionens portal kan du hitta möjligheter till tvistelösning hos externa och svenska myndigheter och vilka frågor som kan anmälas till dessa. Du når portalen via denna länk.

INFORMATION IN ENGLISH

 

RAPPPORTERA MISSTANKAR

Erik Penser Bank eftersträvar transparens och hög affärsetisk nivå vilket inbegriper efterföljande av gällande interna regler och externa lagar. Bankens interna kontroller, processer och rutiner har utformats för att i möjligaste mån identifiera och förebygga tjänstefel, bedrägeri eller andra oegentligheter. Ytterligare ett steg i strävan att uppnå en hög affärsetisk nivå är att möjliggöra för kunder, partners eller andra externa personer möjligheten att anmäla missförhållanden som kan ha uppstått i kontakt med banken och dess anställda.

Banken har i det syfte ett visselblåsarsystem som kan användas för att rapportera exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter, bedrägerier eller andra oärliga, olagliga eller oaktsamma beteenden samt andra brott mot externa lagar och regler eller interna regelverk. Tvistefrågor och missnöjdheter ska anmälas som klagomål i enlighet med klagomålshanteringsrutinerna.

Bankens system för rapportering av misstankar kan nås via denna länk.

Media

Mediekontakt: Fredrik Sträng, VD. Tel: 08-463 80 00.

Övrig information: Gustaf von Essen, Marknads- och kommunikationschef. Tel: 08-463 80 00.

Bilder

Erik Penser Bank Logo Ladda ner
-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner