Välkommen

Utlånings- och finansieringslösningar för företag.
Affärsområdets chef: Fredrik Sträng

Erik Penser Bank erbjuder lösningar inom fastighetsfinansiering, rörelse- och förvärvsfinansiering samt kredit- och finansieringssamarbeten.

Bankens utlånings- och finansieringsverksamhet, vilken initierades 2013, är sedan avyttringen av bankens värdepappersrörelse till Carnegie 2023, Erik Penser Banks kärnverksamhet. Affären präglas av en lågriskstrategi.

Fastighetsfinansiering

Vi har valt att koncentrera våra resurser mot de delar av fastighetsmarknaden där vi som mindre aktör kan lösa finansieringsbehov som större banker har svårt att tillgodose. Konkret har det inneburit att vi i snart tio år varit verksamma som långivare till fastighetsutvecklingsprojekt i olika faser. Byggkreditiv för bostadsproduktion har blivit något av en huvudprodukt, men vi har också finansierat ombildningar till bostadsrättsföreningar, markförvärv samt en rad andra projekt som, på ett eller annat sätt, har unika inslag och förutsättningar. Generellt kan sägas att vi tillgodoser finansieringsbehov som av olika skäl inte passar storbankernas beslutsmodeller och struktur.

I egen balansräkning kan vi ta finansieringar från 10 miljoner kronor upp till 150 miljoner kronor i enskilda projekt och vid större lånebehov har vi etablerat en samverkansmodell med andra institut, vilket har medfört att vi som jämbördig finansieringspart har medverkat i väsentligt större finansieringar. Löptiderna ligger normalt mellan 12–36 månader och vi agerar på den svenska marknaden.

Vi värdesätter långa och återkommande kundrelationer som bygger på kompetenta och erfarna låntagare med en sund balans mellan eget kapital, lånefinansiering, säkerheter och rimliga förväntningar på det aktuella projektet.

Rörelse- och förvärvsfinansiering

Med utgångspunkt i bankens inriktning mot den publika small cap-sektorn i Sverige har vi under åren byggt en omfattande erfarenhet av dessa bolags behov. Vi har därmed kunnat vara behjälpliga vid förvärvsfinansieringar, överbryggningskrediter och viss ren rörelsefinansiering i form av kontokrediter och fakturabelåning. Beloppsmässigt arbetar vi huvudsakligen i intervallet 5–50 miljoner kronor och löptiderna ligger normalt mellan 3–36 månader.

Kredit- och finansieringssamarbeten

Det finns sedan några år tillbaka en snabbt växande nisch av bolag som ofta etiketteras fin-tech-bolag, vilka, baserat på innovativa format och med högt teknikinnehåll, bygger sin verksamhet på olika typer av krediterbjudanden. Det kan ske antingen direkt till konsumenter eller till företag. Erik Penser Bank har sedan 2017 byggt flera långsiktiga affärsrelationer som, förutom den grundläggande finansieringen, även bygger på samverkan inom system och administration. Om dessa samarbeten ska ringas in i ett begrepp ligger BaaS eller ”Banking as a Service” nära till hands. Det är en affärsmodell som vuxit snabbt och som passar bankens strategi och positionering väl.

Genom kreditsamarbeten är banken även verksam utanför Sverige, närmare bestämt i Finland, Tyskland och Norge.

-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner