Disclaimer

Användning av denna webbplats Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara rådgivning. Även om Erik Penser Bank har vidtagit åtgärder för att informationen skall vara korrekt, fullständig och aktuell samt inhämtad från källor som bedömts vara tillförlitliga, lämnar Erik Penser Bank inte några garantier att information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.

Erik Penser Bank övervakar och underhåller denna webbplats från Sverige och lämnar därför inte några garantier att webbplatsen är anpassad för eller tillgängligt i andra länder. I det fall Du besöker denna webbplats från något annat land, är Du ansvarig för att dess innehåll inte strider mot tillämplig lagstiftning i sådant annat land. Erik Penser Bank lämnar inte några garantier att denna webbplats skall fungera felfritt eller utan avbrott. Det är inte tillåtet att utnyttja denna webbplats på sätt som kan hindra dess utnyttjande av andra internetanvändare, som riskerar negativt påverka webbplatsens funktion eller ändra den information som lämnas på eller via webbplats eller underliggande programvara. Information, produkter och tjänster tillhandahållna på andra webbplatser I de fall Erik Penser Bank tillhandahåller länkar till andra webbplatser innebär sådan länkning inte att Erik Penser Bank rekommenderar de produkter eller tjänster som kan tillhandahållas på eller via sådana hemsidor. Utnyttjandet av sådana länkar sker på egen risk och Erik Penser Bank friskriver sig från allt ansvar för innehållet på, användningen av och tillgängligheten hos sådana hemsidor. Erik Penser Bank har inte verifierat riktigheten, rimligheten, trovärdigheten eller fullständigheten hos den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser. Immateriella rättigheter Erik Penser Bank, eller tillämplig annan innehavare, förbehåller sig samtliga rättigheter (inklusive copyright, varumärken, patent såväl som varje annan immateriell rättighet) till den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats (inklusive text, bilder och logotyper). Det är inte tillåtet att i någon form kopiera, ladda ner, distribuera, publicera eller reproducera någon del av informationen på denna webbplats, utan i förväg lämnat skriftligt medgivande från Erik Penser Bank eller tillämpligt medgivande från annan innehavare. Du får dock skriva ut och/eller ladda ner information från denna webbplats för personligt bruk. Kommunikation via email Meddelanden som sänds till Erik Penser Bank via epost är inte säkra. Erik Penser Bank rekommenderar att Du inte sänder konfidentiell information till Erik Penser Bank via epost. Om Du väljer att sända meddelande till Erik Penser Bank via epost, godtar Du risken att meddelandet uppsnappas, missbrukas eller förvrängs av utomstående. Ansvarsbegränsning Varken Erik Penser Bank eller någon av dess ombud eller leverantörer är ansvariga för någon direkt eller indirekt skada, inklusive utebliven vinst eller annat positivt kontraktsintresse (oavsett om Erik Penser Bank informerats om risken därför), eller straffavgifter, böter eller viten som är på något sätt hänförliga till (i) virus eller tekniska fel i utrustning eller programvara som används för uppkoppling till denna webbplats, (ii) den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats, (iii) uppsnappande, förvrängning eller missbruk av information som sänts till Erik Penser Bank eller till Dig, (iv) denna webbplats funktionssätt eller tillgänglighet, (v) förlust av data, (vi) missbruk av denna webbplats, (vii) nedladdning eller användning av programvara som laddats ned från denna webbplats eller (viii) ersättningsanspråk från tredje part i samband med utnyttjande av denna webbplats. Denna ansvarsbegränsning gäller även för anställda hos Erik Penser Bank och ledamöter av Erik Penser Banks styrelse. Lagval Svensk lag skall tillämpas på denna webbplats respektive dessa Användarvillkor. Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall exklusivt avgöras av svensk domstol. Ändringar Erik Penser Bank förbehåller sig rätten att när som helst ändra den information som tillhandahålls på denna webbplats utan föregående avisering. Vi rekommenderar att Du fortlöpande kontrollerar webbplatsen för eventuella ändringar. Information om Erik Penser Banks hantering av personuppgifter Läs om Erik Penser Banks hantering av personuppgifter genom att klicka på denna länk.  
-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner