Penser Spar

Logga in

Med Penser Spar kan du spara till mycket fördelaktiga villkor

Penser Spar är en trygg, enkel och överskådligt spartjänst med attraktiva villkor. Du kan spara med fast eller rörlig ränta.

Dina besparingar på Penser Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Se avsnittet som följer nedan för svar på vanliga frågor gällande Penser Spar.

Följande räntor gäller för närvarande på våra sparkonton:

3 månaders löptid: 4,40 %

6 månaders löptid: 4,40 %

1 års löptid: 3,90 %

2 års löptid: 2,95 %

Rörlig ränta: 2,30 %

Transitkonto: 1,00 %*

För Penser Spar fasträntekonto gäller en lägsta insättning på 20 000 kronor. Högsta insättning på Penser Spar är 6 000 000 kronor. Maximalt belopp per räntebärande konto är 1 050 000 kr.

* När avtalstiden för ett fasträntekonto löper ut flyttas kapitalet och den intjänade räntan, minus skatten, till ditt transitkonto. Du måste aktivt välja att flytta pengarna från ditt transitkonto. Detta gäller dock inte om du har ditt fasträntekonto inställt på ”Automatisk återinvestering”.

Erik Penser Bank skickar meddelande, till den e-postadress som finns angiven på Penser Spar Mina-sidor, angående att du aktivt måste flytta pengarna från ditt transitkonto. Du måste logga in på Mina sidor när avtalstiden för fasträntekontot löper ut.

Hur gör jag?

 1. Klicka på länken nedan för att logga in eller skapa ett nytt konto.
 2. En ruta dyker upp där du väljer till inloggning med BankID. Du får då välja vilken typ av e-legitimation du har (BankID på mobil eller BankID på dator).
 3. När du loggat in får du besvara några frågor gällande ditt kommande sparande samt fylla i dina kontaktuppgifter.
 4. Välj sparform.
 5. Godkänn de allmänna villkoren.
 6. Klart! Du kan nu göra en inbetalning till ditt nyöppnade Penser sparkonto via bankgiro.

Logga in här för att påbörja din ansökan till Penser Spar!

Inbetalning görs till Penser Spars bankgironummer 5090-5959 och du använder ditt OCR-nummer för det aktuella sparkontot. Observera att du ska göra en inbetalning, ej överföring. Du kan göra inbetalningar från vilket konto du vill. 

Vad behöver jag?

En giltig e-legitimation.
Information om ditt bankkonto (clearing- och kontonummer).

För att öppna konto i Penser Spar måste du vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.

Bra att veta

Högsta möjliga sparbelopp är 6 000 000 kronor.

Fasträntekonto: Gällande fasträntekonton tillåts endast en insättning per sparkonto. Pengarna blir tillgängliga för uttag vid kontots förfallodag.

Konto med rörlig ränta: På konto med rörlig ränta kan du göra flera insättningar. Konto med rörlig ränta tillåter endast fördröjda uttag. Detta innebär att uttaget utförs fem bankdagar efter det har begärts.

Full kontroll online

Via Mina Sidor har du alltid full insyn i dina placeringar och kan enkelt se när ditt kapital kommer finnas tillgängligt. När en sparandeplacering löper ut kan du antingen välja att återinvestera den, eller att föra över pengarna till ett annat bankkonto.

Insättningsgaranti

Ditt Penser Sparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här

Läs mer om Allmänna villkor Penser Spar här.

Läs mer om FATCA här.

Läs mer om politiskt exponerad person här.

Vanliga frågor om Penser Spar

1. Vem kan bli kund?

För att öppna konto i Penser Spar måste du:

 • – vara minst 18 år
 • – ha ett svenskt personnummer
 • – vara folkbokförd i Sverige
 • – inneha e-legitimation/BankID.

Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.

2. Hur blir jag kund hos Penser Spar?

För att bli kund hos Penser Spar loggar du in med din e-legitimation/BankID. Du får då besvara några frågor gällande ditt kommande sparande samt fylla i dina kontaktuppgifter. I ett nästa steg gör du din kontoansökan.

3. Hur öppnar jag konton i Penser spar?

För att öppna ett nytt konto i Penser Spar loggar du in med e-legitimation/BankID via vår hemsida. Klicka sedan på fliken ”Öppna ett nytt konto” som finns under rubriken ”Konton” i menyn.

4. Hur sätter jag in pengar och hur lång tid tar det innan pengarna kommer in på mitt Penser Sparkonto?

Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5090-5959 och det tar 1-3 bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att du måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot.

Ditt OCR-nummer är samma som ditt kontonummer och syns i den första vyn (Mina konton) i inloggat läge.

5. Hur länge kan jag vänta med att göra en insättning till ett nyöppnat sparkonto?

Inbetalning till våra sparkonton behöver inkomma på kontot inom fyrtio (40) kalenderdagar från kontoöppnandet för att spar- och räntevillkoren ska börja gälla.

Om betalningen inte gjorts inom nämnda tid, stängs kontot och du måste öppna ett nytt sparkonto och då till de gällande räntevillkoren.

Observera att inbetalning via bankgiro tar 1-3 bankdagar.

6. Finns det minimi- respektive maximibelopp för insättningar?

Det lägsta tillåtna insättningsbeloppet för fasträntekonto är 20.000 SEK. Penser Spar rörligt har inga minimigränser för insättningar.

Den maximala behållningen per konto (Fasträntekonton, Penser Spar Rörlig och Transitkonto) är begränsad till 1 050 000 SEK, motsvarande den statliga insättningsgarantin.

Den maximala behållningen per kund är begränsad till 6 000 000 SEK från och med 21 maj 2024.

Vänligen observera att det är det totala engagemanget per kund i Penser Spar som är begränsat till 6 000 000 SEK. (Maximala behållningen per konto och den svenska Insättningsgarantin är fortfarande begränsad till 1 050 000 SEK.)

7. Vad händer om mitt engagemang överstiger 6 000 000 SEK?

Om kundens totala engagemang är större än 6 000 000 SEK kommer det överstigande beloppet per automatik betalas ut till kundens föranmälda uttagskonto.

8. Vad sker vid förfall av ett fasträntekonto?​

Vid löptidens slut avslutas ditt fasträntekonto och kapitalet samt den intjänade räntan minus skatt flyttas till ditt transitkonto. Har du inget aktivt transitkonto sedan tidigare öppnas ett per automatik. Om ditt totala engagemang överstiger 6 000 000 kr betalas överskjutande belopp ut till ditt föranmälda uttagskonto vid löptidens slut. Resterande belopp på sparkontot överförs till ditt transitkonto.​

Pengarna ligger därför på ett transitkonto tills du aktivt väljer att placera eller flytta dem. Vill du omplacera beloppet på ett nytt sparkonto måste du först öppna ett nytt fasträntekonto, därefter genomföra en internöverföring från transitkontot till ditt nyöppnade konto. Vill du ta ut en del eller hela beloppet klickar du på ”Uttag” i vänstra fliken vid inloggat läge.​

Observera att du kan ha fasträntekontot inställt på automatisk återinvestering vilket du kan läsa mer om under fråga 15: ”Automatisk återinvestering”.​

9. Kan jag avsluta mitt fasträntekonto innan bindningstiden är slut?

Inom 14 dagar från att insättning bokfördes på kontot kan du själv avsluta ditt fasträntekonto. Insatt belopp minus upplupen ränta hamnar då på ett transitkonto och därifrån går det bra att ta ut pengarna.​

Efter ångerrättsperioden går det fortfarande att avsluta fasträntekontot i förtid, men då till två följande villkor:​

 1. En uttagsavgift om 3,0 % på insatt belopp. Däremot får denna avgift inte överstiga upplupen ränta. Det innebär att du alltid får tillbaka ursprungligt sparbelopp, däremot erhålls ingen ränta för perioden då sparbeloppet var placerat på fasträntekontot.​

2. Uttaget är fördröjt med 20 dagar. Det innebär att ursprungligt sparbelopp placeras på ett transitkonto 20 dagar efter att uppsägningstiden påbörjades. Från transitkontot måste du själv begära ett uttag till ditt uttagskonto i annan bank.​

För att påbörja ett förtida avslut måste du kontakta oss genom att skicka ett meddelande vid inloggat läge eller ringa in till oss.​

Observera att vi ej tillåter deluttag. Läs mer om förtida avslut i våra Allmänna villkor, paragraf 9.​

10. Insättning av ett större belopp till ett fasträntekonto?

Ska du göra en större insättning och behöver göra det i flera steg, skapa då ett transitkonto för att göra flera insättningar till. När önskat belopp är insatt behöver du göra en överföring från transitkonto till ditt nyöppnade fasträntekonto.

11. Kan jag göra flera insättningar på ett öppnat fasträntekonto?

Nej, det går endast att göra en insättning per öppnat fasträntekonto. Man kan däremot öppna flera konton med samma räntevillkor.

12. Vad är ett uttagskonto och hur ändrar jag det?

Uttagskonto är något som du behöver ange för att bli kund hos oss. Det behöver vara ett bankkonto i annan svensk bank med clearing- och kontonummer och används när du ska göra uttag från Penser Spar.

Om du skulle behöva ändra detta konto loggar du in med e-legitimation/BankID via vår hemsida. Klicka sedan på fliken i sidomenyn där ditt namn står. Välj därefter fliken ”Mina uppgifter” och sedan knappen ”Ändra uttagskonto”. Ändringen kräver signering med BankID. Viktigt är att du väljer ”Spara” för att ändringen ska registreras.

13. Uttag från våra sparkonton

Uttag från Penser Spar rörligt och transitkontot gör du i inloggat läge under fliken ”Uttag”. Följ instruktionerna som syns under fliken.

Uttag från transitkonto utförs med en gång och betalas ut till ditt uttagskonto inom 1-3 bankdagar därefter.

Penser Spar rörligt använder sig i sin tur av fördröjda uttag vilket innebär att du under uttagsfliken lägger in en begäran om uttag som kommer utföras efter 5 bankdagar. När uttaget har utförts betalas pengarna ut till ditt uttagskonto inom 1-3 bankdagar.

Din begäran går att avbryta under dessa 5 bankdagar och ditt saldo står oförändrat framtill uttaget har utförts. Notera att ränta räknas under uttagsdagarna.

Vill du se dina begärda uttag klickar du upp kontodetaljerna och sedan på fliken ”Transaktioner”. Där ser du en rad för ”Begärda transaktioner” under vilka dina begärda uttag kommer visas.

Om du vill göra ett uttag från ett fasträntekonto och det är mindre än två veckor sedan insättning bokfördes på kontot gör du detta själv via inloggat läge. Tryck på ditt konto under första sidan ”Mina konton” och välj sedan fliken ”Avsluta”. Insatt belopp minus upplupen ränta, hamnar då på ett transitkonto och därifrån går det bra att ta ut pengarna.

Om det har gått mer än två veckor sedan insättningen bokfördes på kontot behöver du kontakta oss.

Du kan antingen skicka ett meddelande till oss i inloggat läge eller ringa in till oss. Vid telefonkontakt behöver vi legitimera dig med e-legitimation/BankID.

14. Går det att göra internöverföringar mellan olika konton?

Det går att göra internöverföringar från ett transitkonto till Penser Spar Rörlig eller till ett nytt fasträntekonto. Det går även att genomföra internöverföringar från Penser Spar Rörlig till ett transitkonto eller till ett nytt fasträntekonto.

15. Automatisk återinvestering

I samband med öppnandet av sparkonto får du möjligheten att välja att pengarna på ditt fasträntekonto skall återinvesteras vid bindningstidens slut. Du kan även ändra huruvida pengarna skall återinvesteras eller ej under löptidens gång, t.o.m. dagen innan löptidens slutdag.

Återinvestering innebär att det öppnas ett nytt konto vid förfallodag i samma sparform till den då gällande räntesatsen. Observera att en återinvestering enbart gäller för det konto du valt inställningen för. Vill du att även det nya kontot ska återinvesteras behöver du gå in och bocka i rutan på nytt för det kontot.

För att välja eller ta bort återinvestering på ett befintligt konto går du till fliken ”Mina konton” och väljer det konto det avser. För att ändra inställningen bockar du i eller tar bort bocken vid rubriken ”Återinvestering”.

Tänk på att du inte kan välja automatisk återinvestering för ett konto om ditt totala engagemang inkl. ränta uppgår till mer än 6 000 000 SEK, eller om kontots behållning inkl. ränta uppgår till mer än 1 050 000 SEK (se fråga 8.)

16. När kapitaliseras intjänad ränta samt hur beräknas räntan?

För fasträntekonto kapitaliseras räntan vid löptidens slut.

För Penser Spar rörligt kapitaliseras räntan årsvis, den 31 december, eller vid önskat avslut.

Räntan beräknas varje heldag som dina pengar står inne på sparkontot.

17. Kan man ha gemensamt sparande?

Nej, konton i Penser Spar kan endast ha en fysisk innehavare.

18. Kan jag ångra mig?

Inom 14 dagar från att avtalet ingicks kan du själv avsluta ditt sparkonto.

Läs mer om detta i våra Allmänna villkor, paragraf 13.

19. Ta ut kontoutdrag, års- och engagemangsbesked från Penser Spar?

Års- och engagemangsbesked hittar du under menyvalet ”Dokument” i inloggat läge.

Vill du ha ut kontoutdrag för ett konto klickar du på det specifika kontot under menyvalet ”Mina konton” och går sedan in på fliken ”Transaktioner”. Följ där instruktionerna för att välja period och ladda ner kontoutdraget.

Alla dokument från Penser Spar är digitala.

20. Hur lämnar jag klagomål?

Om du skulle vara missnöjd med något rörande Penser Spar vill vi gärna att du kontaktar oss. Synpunkter och klagomål kan lämnas via mejl till: klagomal@penser.se

Eller per brev till:

Penser Spar, Erik Penser Bank, Klagomålsansvarig

Box 7405

103 91 Stockholm

 

Tekniska frågor om Penser Spar

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig med och när du ska godkänna handlingar på Internet. Den visar helt enkelt att du är du och den är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. En underskrift med e-legitimation är juridiskt bindande.

Hur skaffar jag e-legitimation?

E-legitimationer ges ut av banker och Telia. Beroende på vem som är utgivare har den olika namn BankID e-legitimation, Nordeas e-legitimation eller Telias e-legitimation. Du som vill skaffa en e-legitimation måste ha ett svenskt personnummer. Hur gammal du måste vara för att få en e-legitimation varierar från utgivare till utgivare. Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.se.

Varför blir jag automatiskt utloggad efter ett tag?

För att förhindra att någon annan än du själv kan komma åt din information och göra ändringar på ditt konto om du exempelvis glömt bort att logga ut.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Våra Internettjänster fungerar bäst med de modernare versionerna av de vanligaste webbläsarna. Vi testar nya webbläsare och versioner kontinuerligt. Det kan ta ett par månader innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut med internetkontoren.

Hur vet jag vilken webbläsare jag har?

Gå in på sidan www.whatismybrowser.com där du kan se vilken webbläsare och vilken version du använder.

Kontakt

Har du frågor om eller synpunkter på Penser Spar går det bra att kontakta oss via meddelanden i inloggat eller via vårt telefonnummer 08 463 81 10. Telefontider för Penser Spar är kl. 09:00-11:00 och 14:00-16:00 helgfria vardagar.

För att skicka oss ett meddelande loggar du in och klickar på menyvalet ”Meddelanden”. Där väljer du fliken ”Nytt meddelande”.

Du kan sedan se dina påbörjade konversationer samt våra svar under ”Mina meddelanden”.

-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner