Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1­–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.  För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods är ett foodtech-bolag med en bred och omfattande varumärkesportfölj bestående av såväl egna som externa varumärken som riktar sig mot olika produktsegment och målgrupper med olika behov och önskemål. Styrelsen för Lohilo Foods har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en nettolikvid om 66,3 MSEK. Den som på avstämningsdagen den 22 november 2021 är registrerad som aktieägare i Lohilo Foods AB (publ) äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Anmälan om teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, ska ske under perioden 24 november – 8 december 2021.

Läs mer

Företrädesemission i TCECUR Sweden AB

Den som på avstämningsdagen den 10 november 2021 var registrerad som aktieägare i TCECUR äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Priset för en aktie är 32,00 SEK. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer bolaget tillföras högst 55,5 MSEK före emissionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera återbetalningen av brygglånet som finansierade förvärvet av LåsTeam Sverige AB (”LåsTeam”), finansiering av förvärv samt ökande rörelsekapital för den fortsatta organiska tillväxten.

Läs mer

Bubbleroom genomför IPO på Nasdaq First North Growth Market

Bubbleroom är ett onlinemodehus och Nordens största nischaktör i segmentet glamoröst, kvinnligt och feminint mode. Sedan 2016 har Bubbleroom genomgått en expansiv tillväxt, pådrivet av en ny positioneringsstrategi med tydligare varumärkespositionering. I mitten av september 2021 började Bubbleroom även sälja genom Zalando på de tyska och nederländska marknaderna. Efterfrågan på Bubblerooms produkter på den tyska marknaden visade sig vara enorm och efter endast en vecka motsvarade den dagliga bruttoförsäljningen på den tyska marknaden bruttoförsäljningen i Bubblerooms egen online-butik. Priset i Erbjudandet har fastställts till 36 kronor per aktie (”Erbjudandepriset”), motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 396 miljoner kronor före Erbjudandets genomförande. Erbjudandet omfattar 4 200 000 aktier i Bubbleroom, innebärande att Bolaget, vid full teckning, beräknas tillföras 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Läs mer

Optionsinlösen i Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Nexam Chemical tillföras cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Inlösenprogram avseende ChromoGenics AB:s teckningsoptioner av serie 2020/2022:1

Första utnyttjandeperiod: 13 – 27 september 2021.
Teckningsvillkor: En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 augusti – 8 september 2021, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts till 8,00 SEK.
Emissionsvolym: Högst 22,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Läs mer

Optionsinlösen i Idogen AB (publ)

Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 21 september 2021 till och med den 5 oktober 2021.

Läs mer

Genomförda uppdrag

Utvalda transaktioner

Upsales
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
37 Mkr
År
2021
Codemill
Transaktionstyp
Listning
Belopp
55 Mkr
År
2021
Checkin.com
Transaktionstyp
Listning
Belopp
45 Mkr
År
2021
OncoZenge
Transaktionstyp
Listning
Belopp
60 Mkr
År
2021
Confidence International
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19 Mkr
År
2021
Enzymatica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2021
Promore Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
49 Mkr
År
2021
Redwood Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2021
Abliva
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
80 Mkr
År
2021
ALM Equity
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
342 Mkr
År
2021
Inhalation Science
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
28 Mkr
År
2021
Nexam Chemical
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
35 Mkr
År
2021
XMReality
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
56 Mkr
År
2021
Chromogenics AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
50 Mkr
År
2020
Saxlund Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
85 Mkr
År
2020
Transtema Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
60 Mkr
År
2020
AAC Clyde Space
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
52 Mkr
År
2020
Bioservo
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
14 Mkr
År
2020
Rolling Optics
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
30 Mkr
År
2020
OssDsign
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
65 Mkr
År
2020
Codemill
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
24 Mkr
År
2020
Gavagai
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
20 Mkr
År
2020
AAC Clyde
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
29 Mkr
År
2020
Checkin
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
20 Mkr
År
2021
Kopparbergs Bryggeri
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
25 Mkr
År
2020
Upsales
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
20 MKr
År
2020
Vicore Pharma
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
20 Mkr
År
2020
Exsitec
Transaktionstyp
Listning
Belopp
70 Mkr
År
2020
Chromogenics
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
94 Mkr
År
2020
Curando
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
18 Mkr
År
2020
Ellen Aktiebolag
Transaktionstyp
Företrädesemssion
Belopp
15 Mkr
År
2020
Guard Therapeutics
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
75 MKr
År
2020
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2020
Chromogenics AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
76 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
75 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2020
Nanexa
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
39 Mkr
År
2020
Nanologica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
55 Mkr
År
2020
NeuroVive Pharmaceutical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
67 Mkr
År
2020
Nexam Chemical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
46 Mkr
År
2020
Transtema Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
85 Mkr
År
2020
Irisity
Transaktionstyp
Riktad nyemsission
Belopp
50 Mkr
År
2020
Lipidor
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
35 Mkr
År
2020
Nanologica
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
57 Mkr
År
2020
Optfreeze
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
25 Mkr
År
2020
Sensys Gatso Group
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
75 Mkr
År
2020
Zwipe
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
96 Mkr
År
2020
Ziccum
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
39 Mkr
År
2020
OssDsign
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
174 Mkr
År
2019
Upsales
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
25 Mkr
År
2019
AcuCort AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
41 Mkr
År
2019
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2019
aXichem
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Bioservo
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
64 Mkr
År
2019
Bluefish Pharmaceuticals
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Botnia Exploration
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
3 Mkr
År
2019
Confidence Intarnational AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19 Mkr
År
2019
Gabather AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
50 Mkr
År
2019
Insplorion
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
Rhovac
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
181 Mkr
År
2019
Scandidos
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
35 Mkr
År
2019
Westpay
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2019
AAC Clyde Space
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
82 Mkr
År
2019
Arc Aroma Pure
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
42 Mkr
År
2019
Guard Therapeutics
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
26 Mkr
År
2019
Artificial Solutions
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Integrum
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
11 Mkr
År
2019
Intervacc
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
62 Mkr
År
2019
Zeta Display AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
OssDsign
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
64 Mkr
År
2019
Intervacc
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
62 Mkr
År
2019
Zeta Display AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
OssDsign
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
64 Mkr
År
2019
Ladda fler

Kontakt

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner