Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare
Affärsområdets chef: Stefan Lundberg

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning mot Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

Erik Penser Corporate Finance har 12 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Bristande likviditet i aktiemarknaden kan innebära svårigheter att sälja eller köpa större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilka är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1­–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.  För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Adverty AB (publ)

Adverty har genom sin annonsplattform byggt ett stort utbud av in-game-annonser, d v s annonsering i spel och spelapplikationer. Genom dessa sömlösa och icke-påträngande annonser har Adverty skapat en möjlighet för varumärken att nå uppmärksamhetssnåla målgrupper, såsom generation Z. Styrelsen för Adverty har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 48,1 MSEK. Nettolikviden om 40,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 7,9 MSEK.

Läs mer

Företrädesemission i Bonzun AB (publ)

Den 7 juni 2021 ingick Papilly AB avtal om förvärv av samtliga aktier i Bonzun Health Information AB (det ”Omvända Förvärvet”), varefter Papilly bytte namn till Bonzun AB (publ). Genom det Omvända Förvärvet bedömer Bonzun att Bolaget stärkt sin position och kompetens inom marknaden för vård och hälsorelaterad information. Styrelsen för Bonzun har beslutat att genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget omkring 14,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,9 MSEK. Nettolikviden om 11,2 MSEK vid full teckning.

Läs mer

Företrädesemission i Karolinska Development AB

Karolinska Development är ett investmentbolag med inriktning på life science som erbjuder investerare en möjlighet att ta del av värdeutvecklingen i en rad noga utvalda bolag i forskningens framkant vilka utvecklar medicinska innovationer med betydande kommersiella möjligheter. Företrädesemissionen omfattar högst 121 742 614 nya aktier av serie B och 1 052 163 nya aktier av serie A som emitteras till kursen 4,00 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Karolinska Development cirka 491 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 18 MSEK.

Läs mer

Genomförda uppdrag

Utvalda transaktioner

Upsales
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
37 Mkr
År
2021
Codemill
Transaktionstyp
Listning
Belopp
55 Mkr
År
2021
Checkin.com
Transaktionstyp
Listning
Belopp
45 Mkr
År
2021
OncoZenge
Transaktionstyp
Listning
Belopp
60 Mkr
År
2021
Confidence International
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19 Mkr
År
2021
Enzymatica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2021
Promore Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
49 Mkr
År
2021
Redwood Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2021
Abliva
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
80 Mkr
År
2021
ALM Equity
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
342 Mkr
År
2021
Inhalation Science
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
28 Mkr
År
2021
Nexam Chemical
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
35 Mkr
År
2021
XMReality
Transaktionstyp
Riktad nyemission
Belopp
56 Mkr
År
2021
Chromogenics AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
50 Mkr
År
2020
Saxlund Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
85 Mkr
År
2020
Transtema Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
60 Mkr
År
2020
AAC Clyde Space
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
52 Mkr
År
2020
Bioservo
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
14 Mkr
År
2020
Rolling Optics
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
30 Mkr
År
2020
OssDsign
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
65 Mkr
År
2020
Codemill
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
24 Mkr
År
2020
Gavagai
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
20 Mkr
År
2020
AAC Clyde
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
29 Mkr
År
2020
Checkin
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
20 Mkr
År
2021
Kopparbergs Bryggeri
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
25 Mkr
År
2020
Upsales
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
20 MKr
År
2020
Vicore Pharma
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
20 Mkr
År
2020
Exsitec
Transaktionstyp
Listning
Belopp
70 Mkr
År
2020
Chromogenics
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
94 Mkr
År
2020
Curando
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
18 Mkr
År
2020
Ellen Aktiebolag
Transaktionstyp
Företrädesemssion
Belopp
15 Mkr
År
2020
Guard Therapeutics
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
75 MKr
År
2020
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2020
Chromogenics AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
76 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
75 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2020
Nanexa
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
39 Mkr
År
2020
Nanologica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
55 Mkr
År
2020
NeuroVive Pharmaceutical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
67 Mkr
År
2020
Nexam Chemical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
46 Mkr
År
2020
Transtema Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
85 Mkr
År
2020
Irisity
Transaktionstyp
Riktad nyemsission
Belopp
50 Mkr
År
2020
Lipidor
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
35 Mkr
År
2020
Nanologica
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
57 Mkr
År
2020
Optfreeze
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
25 Mkr
År
2020
Sensys Gatso Group
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
75 Mkr
År
2020
Zwipe
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
96 Mkr
År
2020
Ziccum
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
39 Mkr
År
2020
OssDsign
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
174 Mkr
År
2019
Upsales
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
25 Mkr
År
2019
AcuCort AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
41 Mkr
År
2019
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2019
aXichem
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Bioservo
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
64 Mkr
År
2019
Bluefish Pharmaceuticals
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Botnia Exploration
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
3 Mkr
År
2019
Confidence Intarnational AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19 Mkr
År
2019
Gabather AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
50 Mkr
År
2019
Insplorion
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
Rhovac
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
181 Mkr
År
2019
Scandidos
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
35 Mkr
År
2019
Westpay
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2019
AAC Clyde Space
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
82 Mkr
År
2019
Arc Aroma Pure
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
42 Mkr
År
2019
Guard Therapeutics
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
26 Mkr
År
2019
Artificial Solutions
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Integrum
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
11 Mkr
År
2019
Intervacc
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
62 Mkr
År
2019
Zeta Display AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
OssDsign
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
64 Mkr
År
2019
Intervacc
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
62 Mkr
År
2019
Zeta Display AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
OssDsign
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
64 Mkr
År
2019
Ladda fler

Kontakt

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner