Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Vi har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

M&A

Vid försäljningsuppdrag analyserar och utvärderar vårt projektteam den verksamhet som är till salu och identifierar värdeskapande faktorer samt eventuella förhållanden som måste åtgärdas för att öka attraktiviteten i bolaget. Projektteamet identifierar vidare potentiella köpare och genomför en granskning av strategisk matchning, tidpunkt och finansiell kapacitet. Utifrån en optimal transaktionsstruktur fastställer teamet sedan en försäljningsprocess.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1­–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.  För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Penser Access

epaccess

Analystjänsten Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien. Tjänsten innebär att banken följer bolaget kvartalsvis med kvalificerade analyser, vilka distribueras till ett stort antal mottagare genom pressmeddelanden samt till databaser riktade till institutionella investerare. På detta sätt når analyserna potentiellt flera hundratusen mottagare.

Våra Penser  Access-bolag får också möjlighet att möta investerare och andra intressenter vid presentationer och bolagsdagar hos Erik Penser Bank. Vi eftersträvar att ha en nära relation till varje Penser Access-kund för att kunna bistå bolagen med tjänster inom t ex Corporate Finance men även bolagens ägare t ex vid avyttring av större aktieposter.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i ZetaDisplay AB (publ)

ZetaDisplay har utvecklat en medieplattform för den växande marknaden för Digital Signage – system för reklam, profilering och kommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Bolagets medieplattform gör det möjligt för kunder att hantera butikskommunikationen centralt och erbjuder nyckelfärdiga lösningar för Digital Signage. Bolaget genomfrö nu en företrädesemissionen i korthet. För varje stamaktie som innehavs på avstämningsdagen den 4 juni 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) stamaktier berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie till en teckningskurs om 15,50 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 7 – 21 juni 2018.

Läs mer

Företrädesemission i Indentive AB

Den som på avstämningsdagen den 30 maj 2018 var registrerad som aktieägare i Indentive kommer vederlagsfritt erhålla teckningsrätter med vilka innehavaren av teckningsrätterna äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen.

Läs mer

Företrädesemission i Odd Molly International AB (publ)

För varje aktie som innehades på avstämningsdagen den 25 maj 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 14,00 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 30 maj – 13 juni 2018. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har därutöver möjlighet att besluta om att utnyttja en övertilldelningsemission som kan tillföra bolaget ytterligare högst 10,5 MSEK.

Läs mer

Företrädesemission i Confidence International AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2018 var registrerad som aktieägare i Confidence kommer vederlagsfritt erhålla teckningsrätter med vilka innehavaren av teckningsrätterna äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen.

Läs mer

Genomförda uppdrag

Utvalda transaktioner

Sivers IMA
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
81,4 Mkr
År
2017
RLS Global
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
33,6 Mkr
År
2017
Pilum
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
64,0 Mkr
År
2017
Transtema
Transaktionstyp
Block trade
Belopp
39,0 Mkr
År
2017
Nepa
Transaktionstyp
Block trade
Belopp
99,7 Mkr
År
2017
HQ AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
15,8 Mkr
År
2017
Integrum
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
27 Mkr
År
2017
A1M Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
80,0
År
2017
Botnia Exploration
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
47,5
År
2017
Ellen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
16,5 Mkr
År
2017
EpiSurf
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
109,5 Mkr
År
2017
Surgical Science
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
70,0 Mkr
År
2017
Paxman
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
30,4 Mkr
År
2017
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
44 Mkr
År
2017
PiezoMotor
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
50 Mkr
År
2016
Nepa
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
75 Mkr
År
2015
Corline Biomedical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
25,5 Mkr
År
2016
HQ AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
52,4 Mkr
År
2016
Endomines
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
70,8 Mkr
År
2016
Aino Health
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
53,8 Mkr
År
2016
Arc Aroma Pure
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
12 Mkr
År
2016
Smart Eye
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
80,5 Mkr
År
2016
Alcadon Group
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
-
År
2016
Sprint Bioscience
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
19,2 Mkr
År
2016
NSP
Transaktionstyp
Fairness Opinion
Belopp
-
År
2016
Pilum
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
11,2 Mkr
År
2016
Gabather
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
32,4 Mkr
År
2016
BioInvent
Transaktionstyp
Riktad- och företrädesemission
Belopp
234 Mkr
År
2016
ScandiDos
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
28,7 Mkr
År
2016
BE Group
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
259,7 MSEK
År
2015
Eolus Wind AB
Transaktionstyp
Återköp
Belopp
249 MSEK
År
2015
Sensys
Transaktionstyp
M&A - Publikt
Belopp
-
År
2015
TC Tech
Transaktionstyp
IPO/Notering
Belopp
30 MSEK
År
2015
Swedol AB
Transaktionstyp
Blocktransaktion
Belopp
57 MSEK
År
2010
Digital Vision AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
35 MSEK
År
2010
Betsson AB
Transaktionstyp
Återköp
Belopp
353 MSEK
År
2010
Ladda fler

Kontakt

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner